Wywiad

 

Rozmowa z Panem Piotrem Kledzikiem - Prezesem Zarządu Bilfinger Berger Budownictwo S.A.

czytaj

Najczęściej czytane

Data pewna w umowie najmu i dzierżawy

21-11-2011
Nabywca rzeczy najętej (wydzierżawionej) nie może wypowiedzieć umowy najmu (dzierżawy) zawartej na czas określony także wtedy, gdy notariusz poświadczył datę po dokonaniu czynności. SN w wyroku z dnia 05.02.2009 r., sygn. akt I CSK 325/08 orzekł

Zaprzeczenie „wszystkim faktom” i jego nieskuteczność

27-01-2012
SN kwestionuje sformułowanie w odpowiedzi na pozew „zaprzeczam wszystkim faktom powołanym przez powoda poza wyraźnie przyznanymi”. W związku z często spotykaną praktyką powoływania w pismach procesowych, w szczególności w odpowiedzi na pozew ogólnikowej

Chwila przejścia wierzytelności hipotecznej na nabywcę

03-08-2012
W stanie prawnym obowiązującym do dnia 19.02.2011 r. wierzytelność hipoteczna (wierzytelność zabezpieczona hipoteką) mogła być przeniesiona na inną osobę co do zasady wyłącznie razem z hipoteką. Zasada ta doznawała ograniczenia w odniesieniu

Zmiany w przepisach »»»

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

05.07.2012
Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 24.04.2012 r. w drodze obwieszczenia...

Zmiana ustawy – Prawo budowlane

05.07.2012
Zmiana ustawy – Prawo budowlane. W dniu 31.05.2012 r. weszła w życie ustawa...

Istotne orzeczenie »»»

uchw. SN z dnia 16.02.2012 r., sygn. akt III CZP 94/11

11.03.2012
Sąd Najwyższy stwierdził, że zawarcie umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego na żądanie zgłoszone w terminie określonym w art. 236 § 2 k.c. może

uchw. SN z dnia 9.12.2011 r., sygn. akt III CZP 79/11

31.01.2012
Nieważna jest umowa darowizny nieruchomości ukryta pod pozorną umową sprzedaży tej nieruchomości
Znajdujesz się w:   
Strona główna › Zmiany w przepisach
drukuj Poleć stronę znajomemu

Zmiana ustawy prawo budowlane

17.02.2012

1. Dnia 9.08.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 9.06.2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

 

Zakres zmian:

Na mocy tej ustawy uchylony został art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo budowlane, w konsekwencji inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, nie jest już zobowiązany do informowania Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Tekst ustawy dostępny na stronie internetowej Sejmu RP:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111420829

 

2. W dniu 1.01.2012 r. weszła w życie kolejna zmiana ustawy prawo budowlane.

Na mocy ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej w art. 84b ustawy prawo budowlane :

  1. uchyla się ust. 2;
  2. ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”.

 

Tekst ustawy dostępny na stronie internetowej Sejmu RP:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111851092

lista aktualności
Portal Prawo inwestycji budowlanych i nieruchomości skierowany do praktyków z rynku nieruchomości. Omawiamy tematy z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, umów o roboty budowlane, prawa zamówień publicznych i prawa podatkowego. Zapraszamy do lektury.
realizacja: Ideo  Powered by:CMS Edito
2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawo inwestycji budowlanych i nieruchomości.